The Latest News

 • Zhang Jiankai, A Young Teacher from the ...

 • Five Students from Lanzhou University Na...

 • Remain True to Our Original Aspiration a...

 • Lanzhou Weather Climate Joint Research a...

 • The Elegant Demeanor of the Academician

 • Lv Daren

 • Chou Jifan

 • Fu Congbin

 • Professors

 • Huang Jianping

 • Tian Wenshou

 • Zhang Lei

 • Zhang Wu

 • Publication
 • Award-winning
 • Instrument & Equipment