Academic Degrees Evaluation Committee

发布时间:2018-11-06  字体大小T|T
Chairman:
Tian Wenshou

 

 

       
Vice-Chairman:
Huang Zhongwei
Yang Yi

 

       
Committee Member:
Zuo Hongchao
Li Jiming
Zhang Shuwen
     

 

Ge Jinming
Guan Xiaodan
Pan Feng