Steering Committee for Teaching

发布时间:2018-11-06  字体大小T|T
Chairman:
Yang Yi

 

 

 

 

 

 

 

 

Vice-Chairman:
Zhang Lei

 

 

 

 

 

Committee Member:
Wang Tianhe
Tian Wenshou
Li Yan
Shao Aimei

 

 

 

 

 

 

Chen Siyu

Yuan Tie

Pan Feng
 
 

PREV:已经是第一条了

NEXT:Academic Degrees Evaluation Committee